/ Blog

Mesurant influència online

Darrerament he llegit molt sobre la influència digital de les persones a les plataformes socials. Un dels valors de referència i del que s’està parlant més darrerament és el Klout.

Klout preten ser un estàndard d’ influència. A partir de l’activitat de la persona a les xarxes socials i a través de diferents algoritmes i funcions és capaç de donar-te una número entre el 0 i el 100 que valora la teva influència en el conjunt de les xarxes socials. Moltes de les eines de gestió de perfils a xarxes socials incorporen aquest valor.  Una altre eina molt similar, o almenys amb el mateix objectiu de mesurar la influència social de les persones és PeerIndex.

Aquestes eines són especialment útils per marques i agències de publicitat que pretenen fer campanyes a xarxes socials detectant i implicant els usuaris influents en els temes que vulguin tractar segons el moment i la campanya que es dugui a terme., oferint promocions especials pels influents (Perks del Klout) o oferint continguts rellevants en primícia aquelles persones rellevants perquè en facin difusió a la seva xarxa.

Aparentment aquestes eines semblen bastant atractives, però després d’uns mesos observant-ne el comportament i de llegir-ne un parell d’estudis, crec que encara falta treballar els logaritmes que generen els valors per tal de fer-los més reals i menys alterables.

Observeu a les dues entrades hi comenten  Joe Fernandez CEO de Klout i Azeem Azhar CEO de PeerIndex.

El Klout està petat

Una de les entrades més comentades és l’escrita per Adriaan Pelzer titulada Klout is Broken. En aquesta entrada explica l’experiment que va dur a terme durant 80 dies amb 4 bots (robots) a twitter. Aquestes comptes publicaven tuits generats de manera automàtica, un cada minut, un altre cada 5 minuts, l’altre cada 15 i finalment el quart cada 30 minuts.

Les conclusions que va treure són:

*Altres estudis indiquen que també existeix correlació entre el nombre de links compartits a Twitter i el nombre de seguidors.

Klout vs Peerindex

Parlàvem abans de klout i peerindex com dues de les eines de mesura d’influència a xarxes socials més rellevants. En l’experiment Klout vs PeerIndex es compara el comportament de cada una de les eines a través d’un conjunt de mètriques d’un univers de les 50 comptes més influents a Twitter en el sector dels viatges . Les mètriques estudiades per a cada compte són:

- Klout score  
- PeerIndex score  
- Nombre de tuits  
- Nombre de seguidors  
- Nombre de gent a qui seguim  
- Ratio seguidors/ que seguim  
- Nombre de llistes en la que estem inclosos  

A través de diferents visualitzacions i correlacions entre cada una de les mètriques amb el Klout i el PeerIndex es van arribar a diferents conclusions:

- **Si vols augmentar Klout has de seguir tanta gent com puguis i tuitejar el màxim possible**. Cal observar que les dues mètriques, persones a qui seguim i tuits enviats, estan sota el nostre control.  
- **Si vols augmentar el PeerIndex, has d'aconseguir que et segueixi un nombre més alt de persones i procurar de ser inclos al màxim nombre de llistes a Twitter**. Aquestes variables no estan sota el nostre control per tant, sembla força més complicat guanyar PeerIndex que Klout.  
- PeerIndex sembla més rellevant que el Klout, perquè la seva correlació és millor amb mètriques que no estan sota el control de l'usuari.  

A més a més

Mesurar l’èxit o el fracàs d’una presència a les xarxes socials és complicat, i difícilment es podrà arribar a simplificar amb una sola xifra. Hem observat com les dues eines de mesura de la influència online  més populars utilitzen mètriques que es poden alterar una de manera més senzilla i l’altre de manera més complicada.

L’autèntic valor d’internet i les xarxes socials a les organitzacions ha d’estar en l’impacte que aquestes eines provoquin en el treball diari de l’empresa i els redits que les organitzacions li puguin treure.

T'envio les noves actualitzacions al teu correu electrònic